Cheile Turzii


Întrebări şi răspunsuri

Atenţie:
Mesajul tău va fi publicat după moderare.
Consiliul Judetean Cluj îşi rezervă dreptul de a nu publica acele comentarii care conţin atacuri la persoane, cuvinte indecente sau înjurioase.
Când se vorbește despre Cheile Turzii, se folosesc denumiri precum arie naturală protejată, rezervație naturală și sit Natura 2000? Care este apelativul corect?
Toate cele trei denumiri sunt corecte, deci veți putea întâlni aria naturală protejată Cheile Turzii, dar și rezervația naturală Cheile Turzii sau situl Natura 2000 Cheile Turzii. Arie naturală protejată este termenul general folosit pentru orice zonă în care s-a instituit un regim de protecție și conservare a valorilor naturale, în timp ce rezervația naturală este o arie naturală protejată de interes național, iar situl Natura 2000 este o arie naturală protejată instituită la nivel european.
De ce este această zonă desemnată ca arie naturală protejată?
Întrucât zona cuprinde unele dintre cele mai reprezentative habitate ale spațiului biogeografic național și european, mai exact habitate terestre, acvatice și subterane în care trăiesc specii de plante și animale sălbatice periclitate, vulnerabile, rare sau specifice acestui loc, precum și elemente şi formaţiuni naturale geomorfologice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice, pedologice, cu valoare de bunuri ale patrimoniului natural.
Ce se protejează în această zonă?
Conform formularului standard Natura 2000, document ce stă la baza oricărui sit Natura 2000 din România, în Cheile Turzii sunt protejate: - 12 habitate, acestea variind de la pajiști stepice la păduri de fag; - cinci specii de mamifere (lilieci); - două specii de amfibieni (buhaiul de baltă cu burta albastră și tritonul cu creastă); - o specie de pești (zvârluga); - nouă specii de nevertebrate; - șapte specii de plante. Această listă cuprinde habitatele și speciile principale ocrotite în Cheile Turzii, ele regăsindu-se în directivele Uniunii Europene. Pe lângă lista susmenționată, formularul cuprinde și alte specii de floră și faună: - șase specii de amfibieni; - trei specii de nevertebrate; - șapte specii de mamifere; - 56 specii de plante; - șapte specii de reptile. Cheile Turzii sunt integrate într-un alt sit Natura 2000, mai extins, numit Munții Trascăului, cod ROSPA0087, instituit pentru protecția și conservarea păsărilor, cea mai cunoscută specie fiind acvila de munte (Aquila chrysaetos), prezentă și în aria naturală protejată Cheile Turzii.
Ce este permis în aria naturală protejată Cheile Turzii? Ce este interzis în această arie naturală protejată?
Sunt permise:
• vizitarea ariei naturale protejate doar pe traseele marcate;
• folosirea aparatelor de fotografiat și filmat în scop necomercial (pentru scopuri comerciale, fotografiatul și filmatul sunt permise doar cu acordul custodelui sau administratorului);
• organizarea de concursuri sau alte activități sportive (doar cu acordul custodelui sau administratorului);
• activități de educație ecologică (doar cu acordul custodelui sau administratorului);
• activități de cercetare științifică (doar cu acordul custodelui sau administratorului).

Sunt interzise:
• accesul în defileu prin alte puncte decât cele de control
• părăsirea traseului de vizitare pe toată suprafaţa ariei protejate
• recoltarea sau distrugerea plantelor, uciderea, deranjarea sau capturarea animalelor
• recoltarea ciupercilor și fructelor de pădure
• dislocarea şi colectarea unor piese mineralogice, speologice, paleontologice şi arheologice
• folosirea oricăror dispozitive audio peste limita decibelică
• poluarea cu resturi menajere şi ambalaje
• amplasarea corturilor în afara zonei amenajate pentru campare
• aprinderea focurilor în afara zonei amenajate pentru campare
• ruperea, smulgerea sau tăierea de lemne pentru foc
• scăldatul în pârâul Hăşdate
• daune aduse amenajărilor existente – izvoarelor, potecilor, pasarelelor de trecere peste râu, etc.
• folosirea peşterilor aflate în perimetrul ariei naturale protejate în alte scopuri decât cele de vizitare
• inscripţionarea peşterilor, stâncilor, dotărilor de infrastructură (panouri informative, marcaje, pasarele etc.) şi a arborilor, fără acordul custodelui și a Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj
• deteriorarea amenajărilor existente (poteci, pasarelelor de trecere peste râu, panouri informative, marcaje, amenajări existente la izvoare, platforme de salvare în cazul viiturilor, etc.), sau întreprinderea de acţiuni care pot duce la acest lucru (staţionarea în grup şi alergatul pe pasarele, balansarea pasarelelor, etc.)
• aprinderea deşeurilor din containere, pubele sau saci de depozitare, sau oriunde pe teritoriul ariei naturale protejate, inclusiv aprinderea chiar şi în vetrele de foc a materialelor plastice, cauciucuri, etc.
• săparea unor şanţuri în jurul corturilor, sau orice decopertare a vegetaţiei.
• deversările de substanțe poluante sau ape uzate, spălatul autovehiculelor.
• accesul cu orice vehicul motorizat
• vizitarea defileului de către grupurile de copii de grădiniță (până în 7 ani), chiar și însoțiți
• accesul cu câini sau alte animale de companie
• introducerea speciilor de floră și faună alohtone (străine) zonei, fără respectarea prevederilor legale;
• utilizarea traseelor de escaladă care pleacă direct din poteca principală.
• accesul cu orice vehicul motorizat pe Dealul Lupilor, precum și pe Dealul Alb
• intrarea cu băuturi alcoolice.
De unde începe efectiv aria naturală protejată?
Aria naturală protejată începe de la vechea moară (neincluzând însă clădirile și împrejmuirea de lângă potecă), dacă se intră dinspre localitatea Cheia, comuna Mihai Viteazu (sud-est). Una dintre bornele ce marchează limita ariei naturale este vizibilă pe partea dreaptă a potecii de vizitare, chiar în fața morii.
Dacă se intră dinspre nord-vest, mai exact dinspre localitatea Petreștii de Jos, comuna omonimă, limitele rezervației sunt primele formațiuni de stânci (pe malul stâng al pârâului) și liziera pădurii pe malul drept, această intrare fiind și ea marcată cu borne.
Cum se poate ajunge la aria naturală protejată Cheile Turzii din Cluj-Napoca?
Cea mai simplă metodă de a ajunge în Cheile Turzii este direct cu autovehiculul, cea mai scurtă rută fiind Cluj-Napoca (pe drumul județean DJ 107 R) - Pădurea Făget - Sălicea - Ciurila - (pasaj pe sub Autostrada A3 Transilvania) - Crăești - Petreștii de Jos - Cheile Turzii.
Ruta cea mai folosită este însă pe drumul național DN 1 - Cluj-Napoca - Feleacu - Vâlcele - Mărtinești - Tureni - Turda - (intrare pe drumul național DN 75) - Mihai Viteazu - (intrare pe drumul județean DJ 103 G) - Cheia - cariera Cheia - Cheile Turzii.
Cât costă intrarea în aria naturală protejată?
Biletul de intrare în Cheile Turzii este de 4 lei pentru adulți și 2 lei pentru copii (sub 14 ani). Intrarea grupurilor de elevi/studenți/masteranzi/doctoranzi, care înaintează o adresă Consiliului Județean Cluj (custodelui), prin care solicită scutirea de la plata taxei de intrare și care fac dovada că participă la un program de studiu, cercetare în cadrul unor proiecte implementate la nivel local/regional și sunt însoțiți de un instructor specializat/cadru didactic, este gratuită.
Care este orarul de vizitare al ariei naturale protejate?
Orarul de vizitare al Cheilor Turzii este aproximativ 09:00 - 20:00 zilnic.
Cum este vremea în zonă?
Teritoriul Cheilor Turzii se încadrează în sectorul cu climă temperat-continentală. Temperatura medie anuală variază între 8-9 grade C. Cea mai noroasă lună în zonele înalte este mai, iar în zonele mai joase decembrie. Umiditatea se menține destul de ridicată, chiar și în circumstanțele unor precipitații sărace, datorită morfologiei specifice a terenului, cu pereți înalți și deschideri înguste între versanți.
Precipitațiile medii au valori de 600 mm. Repartiția precipitațiilor este inegală. Ninsorile se manifestă între 40-80 zile pe an în zonele înalte și 25-35 zile în zonele depresionare.

! ATENȚIE ! În lunile iunie-iulie există pericol de viituri!

Iarna se menține cel puțin patru luni pe an, în perioada decembrie-martie, cu geruri deosebite în lunile ianuarie-februarie.
Care este cea mai apropiată farmacie / cel mai apropiat punct de prim ajutor?
Cel mai apropiat punct de prim ajutor este în imediata apropiere a Cabanei Cheile Turzii și aparține Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj. Farmaciile cele mai apropiate se află în localitățile Mihai Viteazu (două farmacii) și Petreștii de Jos (o farmacie).
Ce fac în caz de accident?
În caz de accident, sunați la Dispeceratul Național Salvamont, la numerele de telefon 112 sau 0Salvamont (0725.826.668), specificând următoarele: numele dumneavoastră, locul unde vă aflați, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor și când s-a produs accidentul.
! Zece sfaturi Salvamont !: http://salvamontcluj.ro/2012/05/26/206.html
Unde se poate parca?
Pe partea dinspre localitatea Cheia, Comuna Mihai Viteazu, se poate parca la punctul de belvedere, intersecția dintre drumul ce vine de la Cheia și cel care vine din localitatea Săndulești. Este preferabilă parcarea în acest loc întrucât se evită poluarea ariei naturale protejate. Mai mult, din acest punct panta drumului este accentuată, coborârea devenind periculoasă, în special pentru autocare.
Pe partea dinspre localitatea Petreștii de Jos, se poate parca fie în localitate, fie pe platoul ce găzduiește căsuța de lemn a custodelui și punctul de colectare a deșeurilor. Vă rugăm nu depășiți acest punct cu autovehiculul dumneavoastră!
Cât durează vizitarea efectivă a defileului?
Vizitarea efectivă a defileului durează în medie (dus-întors) două ore.
Contact
Custode:
Consiliul Județean Cluj
Calea Dorobanților, nr. 106, CP 400609, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, România
Tel.: +40 372 640 000
Fax: +40 372 640 070
E-mail: infopublic@cjcluj.ro; cjc@cjcluj.ro
Pagină web: http://www.cjcluj.ro/
Vezi harta

Administrator:
Administrația Natura 2000 Trascău - Filială a Grupului de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare
Str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, CP 510010, Municipiul Alba Iulia, Județul Alba, România
Tel./Fax: +40 258 813 947
Pagină web: http://n2000trascau.ro/
Vezi harta

Serviciul de salvare montană:
Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj
Bulevardul Eroilor, nr. 2, CP 400129, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, România
Mobil: +40 744 77867
Tel./Fax: +40 364 730 554
E-mail: baza@salvamontcluj.ro
Pagină web: www.salvamontcluj.ro
Vezi harta